Γνωρίστε καλύτερα την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο)

Πόσοι γνωρίζουν τι είναι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τι προσφέρει στην κοινωνία και στην οικονομία; Είναι δύσκολο να οριστεί με λίγα λόγια, όμως μπορούν να απαντηθούν μερικές βασικές ερωτήσεις.

Αρχικά το Κ.ΑΛ.Ο είναι ένα σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων, που έχουν ως στόχο τους μια εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων διανομής, παραγωγής και κατανάλωσης των επενδύσεων. Βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Δεν αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά αντιθέτως αναζητά νέους τρόπους ώστε οι πολίτες να εργάζονται και να καταναλώνουν.

Βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών είναι η καινοτομία πάνω σε κοινωνικά ζητήματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφορία του περιβάλλοντος και γενικότερα την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων. Η παραγωγή αυτών των αγαθών έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για αυτούς που τα παράγουν, αλλά για όλους τους πολίτες. Ανακουφίζει από βασικά προβλήματα τους δίνει την δυνατότητα να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία γνωρίζει μεγάλη άνθιση στον ελληνικό χώρο. Ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα, ολοένα και περισσότεροι επιχειρηματίες έχουν στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς επιφέρει πολλά κέρδη σε αυτούς, αλλά και στην κοινωνία με τις αλλαγές που επιφέρει.

Επειδή είναι ένα οικονομικό κομμάτι ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, δίνονται επιχορηγήσεις σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μία τέτοια καινοτόμα επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο δίνονται κίνητρα στους νέους επιχειρηματίες να ακουστούν οι ιδέες τους και να κάνουν το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το Κ.ΑΛ.Ο είναι ένα σημαντικό βήμα του επιχειρηματικού κόσμου προς το κοινό καλό. Θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς επιχειρηματίες να μοιραστούν τα κέρδη τους όχι μόνο με τους συνεργάτες τους, αλλά και με αυτούς που έχουν ανάγκη. Επιπλέον στην εποχή που ζούμε είναι καλό να υπάρχουν καινοτόμες ιδέες που θα χαράξουν το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s